Türkische Jungennamen und ihre Bedeutungen

Türkische Jungennamen

Türkische Jungennamen

Türkische Jungennamen spiegeln die reiche Kultur und Geschichte der Türkei wider und sind geprägt von tief verwurzelten Traditionen, religiösen Einflüssen und regionalen Besonderheiten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf  türkische Jungennamen und ihre Bedeutungen, die in den letzten Jahren bei Eltern besonders beliebt geworden sind.

Die Türkei, ein Land mit einer reichhaltigen Geschichte und einer vielfältigen Kultur, ist auch die Heimat vieler einzigartiger und bedeutungsvoller Jungennamen. Türkische Jungennamen spiegeln die kulturellen Werte, Traditionen und den Stolz des Landes wider. In den letzten Jahren haben sich einige Namen als besonders beliebt erwiesen, sei es aufgrund ihrer historischen Bedeutung, ihrer religiösen Verbindung oder ihrer klanglichen Schönheit. Hier einige der beliebtesten türkischen Jungennamen und ihre Bedeutungen, die Eltern dazu inspirieren, ihren Kindern kraftvolle und ausdrucksstarke Namen zu geben.

Die beliebtesten Namen mit türkischen und deutschen Bedeutungen

Name
Türkische Bedeutung
Deutsche Bedeutung
AlbayBeceri, maharet demektir.Fähigkeit, Geschick.
Abidinİbadet edenler, kulluk edenler anlamındadır.die, die beten, die dienen.
AcarÇevik, yiğit, atılgan anlamına gelir.schnell, mutig, kühn.
AcunDünya, evren demektir.Welt, Universum.
Ademİyi, temiz kimse (İnsanlığın ilk atasının ve peygamberinin adıdır.) anlamındadır.guter, reiner Mensch (Name des ersten Vorfahren der Menschheit und Prophet).
AdilDoğru davranan, doğruluk gösteren, dürüst, Allah’ın emirlerini noksansız tatbik eden anlamına gelir.gerecht handelnd, Aufrichtigkeit zeigend, ehrlich, Allahs Befehle perfekt umsetzend.
Adnanİnsanlardan üstün olan demektir.überlegener unter den Menschen.
AfşinSavaşlarda kullanılan giysi anlamındadır. Büyük Türk komutanı.Kleidung, die in Schlachten getragen wird. Großer türkischer Kommandant.
Affanİffetli, namuslukeusch, ehrenhaft.
AfiArkadaş, dostFreund, Kamerad.
AgâhBilgili, kalbi uyanık, haberdar anlamına gelir.gebildet, wachsam, informiert.
AhmetÇok övülmüş, methedilmiş demektir. Peygamberimiz’in (s.a.v.) isimlerinden biridir.viel gelobt, gerühmt. Einer der Namen des Propheten (s.a.v.).
AhsenDaha güzel, en güzel, çok güzel demektir.schöner, schönste, sehr schön.
AkalpTemiz, yiğit anlamındadır.rein, mutig.
AkbaturNamuslu ve yiğit anlamına gelir.ehrlich und mutig.
AkınGeçici hücum, taarruz, harekat demektir.vorübergehender Angriff, Ansturm, Aktion.
Akın AlpAkıncı yiğit; çevik, hızlı hareket eden anlamındadır.angreifender Held; schnell, schnell bewegend.
AkınerAkın yapan er anlamına gelir.angreifender Soldat.
AktekinAk şehzade demektir.weißer Prinz.
AktimurAk demir anlamındadır.weißes Eisen.
AliYüksek, yüce, büyük, ulu anlamına gelir.hoch, erhaben, groß, großartig.
AlicanCana yakın.sympathisch.
AlişanŞanlı, şerefliglorreich, ehrenhaft.
AlişirAslan AliLöwe Ali.
AlpYiğit, cesur, pehlivan kimse demektir.mutig, tapfer, kräftiger Mensch.
AlparslanKorkusuz, yiğit, kahraman anlamına gelir. Aynı zamanda Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutanın adıdır.furchtlos, mutig, heroisch. Der Name des großen Kommandanten, der den Türken die Türen Anatoliens öffnete.
AlpayBüyük ay manasındadır.großer Mond.
AlperCesur asker, yiğit asker demektir.tapferer Soldat, mutiger Soldat.
AlperenMücahdi, savaşçı, derviş anlamındadır.Mudschahid, Kämpfer, Derwisch.
AlphanKahraman, yiğit, cesur hükümdar anlamına gelir.Held, mutig, mutiger Herrscher.
AltanGüneş doğarken ufka yaydığı kızıl renk demektir.die rote Farbe, die die Sonne beim Aufgehen am Horizont verbreitet.
AltemurDemirin korlaşmış kırmızı hali.rotglühendes Eisen.
Âmirİmâr eden.derjenige, der aufbaut.
AmmârBir yeri bakımlı hale getiren.derjenige, der einen Ort in gutem Zustand hält.
AtaBaba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.Vater, Großvater, alt, erfahren, kenntnisreich.
AtalayTanınmış, ünlü.bekannt, berühmt.
AtâullahAllah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.Geschenk, Gunst, Gnade Allahs.
Avşarİşi hemen yapan.derjenige, der die Arbeit sofort erledigt.
AykanKanı parlak ve canlı.lebhaftes, lebendiges Blut.
AyvazKoca, eş.Ehemann, Partner.
AnılNamın yürüsün manasındadır.möge dein Name weiterleben.
AntBir şeyi yapacağı ya da yapmayacağı konusunda kendi kendine kesin söz verme, bir şeyin doğru olduğunu Tanrı ya da kutsal bilinen şeyleri, kimseleri tanık göstererek belirtme.das Versprechen an sich selbst, etwas zu tun oder nicht zu tun, und das Bekräftigen der Wahrheit von etwas, indem man Gott oder heilige Dinge oder Personen als Zeugen nennt.
Ardaİşaret olarak yere dikilen çubuk anlamındadır.ein Stock, der als Zeichen in den Boden gesteckt wird.
Arifİlim, irfan sahibi. Tevhid bilgi ve şuuruna sahip, üstün görüş sahibi demektir.derjenige, der Wissen und Weisheit besitzt. Jemand, der das Bewusstsein und Wissen von Tawhid besitzt, hat eine überlegene Sichtweise.
ArslanGüçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamına gelir.mutig, tapfer als Symbol für Stärke.
AsımGünahtan sakınan, kendini her türlü kötülükten koruyan temiz ve namuslu kimse manasındadır.jemand, der Sünde vermeidet, sich vor allem Bösen schützt, rein und ehrenhaft ist.
AsilSoylu.edel.
AşkınGeçkin, ilerlemiş, aşmış anlamındadır.fortgeschritten, übertroffen.
AtakanAtalarının kanını taşıyan kişi anlama gelir.jemand, der das Blut seiner Vorfahren trägt.
AtıfMerhametli, şefkatli, acıyan demektir.barmherzig, mitfühlend, mitleidig.
AtillaSavaşçı, cenkçi manasındadır.Krieger, Kämpfer.
AvniKafadar, yardım eden anlamına gelir.treu, hilfsbereit.
AydemirMarangozların kullandığı kavisli bir keser türü demektir.eine Art gebogener Hobel, der von Tischlern verwendet wird.
AydınIşıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır anlamındadır.erleuchtet mit Licht, klar, verständlich.
AyhanAy gibi güzel manasındadır.schön wie der Mond.
AykutMükâfat, ödül, armağan demektir.Belohnung, Preis, Geschenk.
AytaçAy gibi taçlı anlamına gelir.gekrönt wie der Mond.
AytekinAy gibi tek ve çok değerli demektir.einzigartig und sehr wertvoll wie der Mond.
AytuğPadişahların başlıklarına taktıkları sorguç anlamındadır.die Feder, die die Sultane auf ihren Kopfbedeckungen trugen.
Azerİbrahim (a.s.)’ın amcasının ismidir.der Name von Abraham (a.s.)’s Onkel.
AzizMağlup edilmesi mümkün olmayan, muhterem, çok nurlu, izzet ve şeref sahibi manasındadır.unbesiegbar, ehrenwert, sehr leuchtend, Inhaber von Würde und Ehre.
AzizhanYüce padişah, kıymetli hükümdar anlamındadır.großer König, wertvoller Herrscher.
AzmiNiyetli, kararlı, güçlü, kuvvetli demektir.entschlossen, stark, mächtig.
BabacanCana yakın güvenilirfreundlich, vertrauenswürdig.
BarınGüç, KuvvetStärke, Macht.
BattalKahraman, cesur, çok büyük.Held, mutig, sehr groß.
BehramMerih yıldızı.Mars-Stern.
BehzatSoyu güzel, doğuştan asil.von guter Herkunft, von Geburt an edel.
Bekirİlk çocuk. Genç, taze.erstes Kind. Jung, frisch.
BektaşAkran, eş.Gleichaltriger, gleichwertig.
BeraFazilet, meziyet sahibi.besitzt Tugend, Verdienst.
BerkanŞakıyan, parıldayan.funkelnd, glänzend.
BerkinGüçlü, sağlam.stark, fest.
Beşerİnsan.Mensch.
BahaPaha, değer, kıymet, güzellik, zariflik.Preis, Wert, Schönheit, Eleganz.
BahadırYiğit, kahraman, cesur, cengaver demektir.mutig, heroisch, tapfer, kriegerisch.
BahriDenizci anlamındadır.Seemann.
BahtiyarMesut, mutlu, bahtlı, talihli.glücklich, fröhlich, glücklich, glücklich.
BâkiSonu olmayan, ebedi olan.endlos, ewig.
BarışSavaşsız durumu, uzlaşma.Zustand ohne Krieg, Einigung.
BarkınGezgin, seyyah anlamına gelir.Wanderer, Reisender.
BarlasCenkçi, savaşçı demektir.Krieger, Kämpfer
BartuEski Türk devletlerinden birinin hükümdarının adıdır.der Name des Herrschers eines alten türkischen Staates.
BatuGelip gelen, gücü yeten anlamındadır.kommender, mächtiger.
BatuhanGalip gelen, hükümdar.siegreicher Herrscher.
BaturCesur, yiğit.mutig, tapfer.
BaturalpYiğitlerin en yiğidi.der tapferste aller Tapferen.
BaykalYaban kısrağı.wilde Stute.
BayramNeşe ve sevinç günü.Tag der Freude und des Glücks.
BedirDolunay, ayın on dördü demektir.Vollmond, der vierzehnte des Mondes.
BedirhanHükümdarların, padişahların en iyisi, en güzeli ve sevimlisi.der Beste, Schönste und Liebste der Herrscher und Sultanen.
BedreddinDinin güzeli, dinin seçkin kişisi anlamına gelir.der Schöne der Religion, der Auserwählte der Religion.
BedriHer bakımdan mükemmel insan, nurlu insan demektir.eine perfekte Person in jeder Hinsicht, eine leuchtende Person.
BehçetGüleryüzlü, şirin, sevinçli ve sevimli demektir.fröhlich, süß, fröhlich und charmant.
BehiçŞaduman, şen, şirin, güleryüzlü demektir.fröhlich, lustig, süß, fröhlich.
BehlülÇok gülen, çok güldüren.jemand, der viel lacht oder zum Lachen bringt.
BehzatAsil, soyu temiz.edel, reinen Blutes.
Bekirİlk çocuk, genç, taze.erstes Kind, jung, frisch.
BeraOlgunluk, iyilik, güzellik.Reife, Güte, Schönheit.
BeratKurtulma, bağışlanma.Rettung, Vergebung.
BerkYaprak, şimşek, yıldırım ve katı, sert, sağlam manalarına gelir.Blatt, Blitz, Donner und hart, fest, stark.
BerkayKuvvetli, sağlam ay.starker, fester Mond.
BesimGüleç, şen, güler yüzlü kişi demektir.jemand, der lächelt, fröhlich ist, ein lächelndes Gesicht hat.
BeşirMüjde getiren, müjdeci, güler yüzlü adam demektir.jemand, der gute Nachrichten bringt, ein Herold, ein Mann mit einem lächelnden Gesicht.
BilâlIslaklık, su ve süt gibi boğazı ıslatan şeyler demektir.Feuchtigkeit, Wasser und Dinge wie Milch, die den Hals befeuchten.
BirolTek kal demek.bleib allein.
BoraRüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi.Wetterphänomen, bei dem Wind, Blitz, Donner und Starkregen zusammenkommen.
BuğraTurna kuşu.Kranichvogel.
BulutHava yuvarındaki buğu, su damlacıkları ve buz taneciklerinin yoğunlaşmasıyla oluşan, renkleri, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan kümeler.eine Sammlung, die sich durch die Verdichtung von Nebel, Wassertropfen und Eiskristallen in der Atmosphäre bildet, deren Farben, Formen, Höhen und damit verbundene Wetterereignisse sich unterscheiden.
BurakHz. Muhammed’in Miraç’taki bineği.das Reittier des Propheten Muhammad auf seiner Reise in den Himmel.
Burhanİlahi aydınlık, mucize, doğru yolu gösteren.göttliches Licht, Wunder, derjenige, der den richtigen Weg zeigt.
BülentYüksek, ulu, yüce, uzun demek.hoch, erhaben, groß, lang.
BünyaminHz. Yakub’un oğullarından birinin adıdır.der Name eines der Söhne Jakobs.
CaferKüçük akarsu.kleiner Bach.
CahidCehd eden, mücadele eden.kämpfend, streitend.
CanTürk Cana yakın, sevimli Türk. Gönül, güç, kuvvet, hayat.freundlich, liebenswert Türk. Herz, Kraft, Stärke, Leben.
CanalpCana yakın, sevimli, yiğit, kahraman.freundlich, heldenhaft.
CândarKılıçlı asker, muhafız, canlı, diri anlamına gelir.Soldat mit Schwert, Wächter, lebendig.
CanerSamimi dost, candan samimi.aufrichtiger Freund, von Herzen aufrichtig.
CankanAsil, soylu temiz anlamına gelir.edel, rein.
CavidEbedi, sonu olmayan.ewig, endlos.
CelalUluluk, büyüklük, azamet.Größe, Majestät.
CelâleddinDinin azametlisi, büyüğü, ulusu demektir.Großartigkeit der Religion, der Erhabene.
CelasunCesur, kahraman, atak, yiğit, becerikli.mutig, heldenhaft, tapfer, geschickt.
CelilCelalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu.majestätisch, ehrwürdig, hoher Rang, erhaben.
CemToplama, toplanma, bir araya getirme.Sammlung, Versammlung, Zusammenführung.
CemalYüz güzelliği, tasavvufta Allah’ın rahmet tecellisi.Gesichtsschönheit, in der Mystik die Barmherzigkeit Gottes.
CemaliGüzellik sahibi, yüz güzelliğine sahip manasına gelir.Schönheit, Gesichtsschönheit.
CemilGüzel, endamlı.schön, anmutig.
CenkHarp, savaşKrieg, Kampf.
CevatEli açık, cömertgroßzügig, freigiebig.
CevahirCevherler, kıymetli taşlar, elmaslar.Edelsteine, wertvolle Steine, Diamanten.
CeyhunOrta Asya’da Amu-Derya’ya Arap ve Farslıların vermiş oldukları isim.der Name, den Araber und Perser dem Amu-Darya in Zentralasien gegeben haben.
CezmiKesin kararlı, niyetli ve azim sahibi demektir.entschlossen, entschlossen, willensstark.
CihanKâinat, Dünya yerküresi, yeryüzü.Universum, Erdkugel, Erdoberfläche.
CoşkunÇok aşırı heyecanlı, çok hareketli ve duyarlı.extrem aufgeregt, sehr aktiv und sensibel.
CoşkunerAşırı heyecanlanan, çok hareketli erkek.übermäßig aufgeregt, sehr aktiver Mann.
CumhurHalk, topluluk, başıboş kalabalık.Volk, Gemeinschaft, zielloses Gedränge.
CübeyrKüçük kahraman, yiğit.kleiner Held, mutig.
CüneytKüçük asker demektir.kleiner Soldat.
CezmiAzimli, kararlı.entschlossen, entschlossen.
CihadDin uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.kämpfen für die Religion gegen Feinde und das Selbst.
CihangirCihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.derjenige, der einen großen Teil der Welt erobert hat.
CivanGenç, taze, delikanlı.jung, frisch, junger Mann.
CihanşahDünyanın padişahı.Herrscher der Welt.
ÇağanŞenlik, bayram.Fest, Feier.
ÇağatayDoğu Türklerin lehçelerine dayanarak verilen ad. Çocukça, çocuk gibi.ein Name, der auf der Basis von osttürkischen Dialekten gegeben wird. Kindlich, kindisch.
ÇağdaşÇağımızda olan ve yaşayan. Yaşadığımız çağa uygun.gegenwärtig und lebendig. Passend für unsere Zeit.
ÇağlarHareketli, atik, çağlayan.beweglich, flink, rauschend.
ÇağrıDavet.Einladung.
ÇağrıhanÇakır gözlü hükümdarHerrscher mit Falkenauge.
ÇelenKurnaz, becerikli, açıkgöz.schlau, geschickt, aufgeweckt.
ÇelikGüçlü, kuvvetli, çok sert.stark, mächtig, sehr hart.
Çetinİşlenmesi, elde edilmesi ve çözümü zor. İnatçı, azimli.schwierig zu bearbeiten, zu erwerben und zu lösen.
DağhanOğuz Han’ın altı oğlundan birisinin adıdır.Name eines der sechs Söhne von Oğuz Han.
DâverDoğru, adil hükümdar; vezir ya da hakim demektir.Gerechter, fairer Herrscher; Minister oder Richter.
DavudKendisine ilahi kitaplardan Zebur gönderilen büyük peygamberlerden birisinin adıdır.Name eines der großen Propheten, dem eines der göttlichen Bücher, die Psalmen, gesandt wurden.
DemiralpDemir gibi sağlam, dayanıklı erkek.Ein Mann so stark und beständig wie Eisen.
DemirhanDemir gibi güçlü, kuvvetli hükümdar.Ein Herrscher, stark und mächtig wie Eisen.
DenizalpHer şeyi deniz gibi bol olan kahraman.Ein Held, der alles in Überfluss wie das Meer hat.
DevranDünya, felek, zaman, tarih.Welt, Himmel, Zeit, Geschichte.
DikmenDoruk, dağ tepesi, zirve.Gipfel, Bergspitze, Höhepunkt.
DilaverCesaretli, yürekli, gönül alıcı, yiğit anlamındadır.Mutig, tapfer, charmanter Held.
DildârGönül zapt eden, gönül bağlayan.Jemand, der das Herz erobert, das Herz bindet.
DilhanGönülden konuşan, içten söyleyen.Jemand, der von Herzen spricht, aufrichtig spricht.
DinçSağlıklı, gücü kuvveti yerinde.Gesund, stark.
DâverDoğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.Gerecht und fair, gerechter Herrscher.
DervişAllah için alçak gönüllüğü kabul eden.Jemand, der Demut für Allah akzeptiert.
DinçerSağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadır.Robuster Held, starker Held.
DirençBir etkiye karşı koyma, dayanma gücü.Die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, standzuhalten.
DoğanUzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.Ein langer Flügel, schnell fliegender, starker Raubvogel.
DoğanayAyın ufuktan yeni doğuşu, hilal hali.Das neue Aufgehen des Mondes am Horizont, Halbmond.
DoğanerYırtıcı, gözü pek olan erkek.Ein Mann, der raubt, furchtlos ist.
DoğuBulunulan yere göre güneyin doğduğu yönde olan yer.Ort in Richtung Süden, wo die Sonne aufgeht.
DoraDağ doruğu, bir şeyin üst kısmı, tepe, en yüksek yer.Berggipfel, Spitze, höchster Punkt.
Durmuşİslâm’a göre batıl olan, çocukları yaşamayan ailelerde, çocuğun yaşaması için konulan isim.Ein Name, der in Familien mit toten Kindern, laut dem Islam ungültig, gesetzt wird, damit das Kind überlebt.
DündarGözeten, koruyan asker.Wachender, beschützender Soldat.
EbuzerKarınca veya nesil babası.Vater der Ameisen oder Generationen.
EcevitYaramaz, haşarı, afacan.Frech, ungezogen, ungezogen.
EcmelEn güzel, yakışıklı, çok güzel.Am schönsten, gut aussehend, sehr schön.
EdizUlu, yüce, her şeyin yükseğiGroß, erhaben, das Höchste von allem.
EfeYiğit, cesur, kabadayı.Mutig, tapfer, mutig.
EfsunBüyü, afsun.Magie, Zauber.
EgemenHüküm süren, hakim.Herrschend, dominierend.
EkremEli açık, iyilik sever, çok cömert, kerem sahibi, çok şerefliGroßzügig, liebt Güte, sehr großzügig, ehrenwert, sehr ehrenhaft.
ElginElinden, memleketinden uzak düşmüş, garip.Von seiner Hand, aus seiner Heimat verbannt, fremd.
EminKorkusuz kimse, inanan, güvenen.Furchtloser Mensch, gläubig, vertrauensvoll.
EmirBir işin yapılması veya yapılmamasını isteyen söz, buyruk.Ein Wort, das verlangt, dass eine Aufgabe ausgeführt oder nicht ausgeführt wird, Befehl.
EmrahOsmanlı döneminde yaşamış, tanınmış bir saz şairi.Ein bekannter Barde aus der Osmanischen Zeit.
EmreÂşık, müptela, düşkün.Verliebt, besessen, abhängig.
EmrullahAllah’ın meydana getirdiği varlığı, işi demektir.Das Wesen, das von Allah erschaffen wurde, die Arbeit.
EnderÇok az, çok nadir, çok seyrek bulunur.Sehr selten, sehr selten, sehr selten.
Enderunİç, kalp, gönül.Innen, Herz, Seele.
Enesİnsan demektir.Mensch.
EnginÇok geniş, uçsuz bucaksız, göz alabildiğince.Sehr breit, endlos, soweit das Auge reicht.
EnisSevimli dost, arkadaş, cana yakın.Liebenswerter Freund, Freund, herzlich.
EnsarYardımcılarHelfer
EnverDaha nurlu, en nurlu, çok parlak.Heller, hellster, sehr hell.
EralpYiğit, kahraman erkek.Mutiger, heldenhafter Mann.
ErayAy gibi parlak, temiz erkek.Ein Mann, der hell und rein wie der Mond ist.
ErberkŞimşek gibi erkek.Ein Mann wie ein Blitz.
ErcanKorkusuz, yiğit, canlı erkek demektir.Furchtloser, mutiger, lebhafter Mann.
ErçinMerdiven, basamak.Treppe, Schritt.
ErdaBeyaz karınca anlamındadır.Bedeutet weiße Ameise.
ErdalBir ağacın en sağlam, en kalın dalı.Der stärkste, dickste Zweig eines Baumes.
ErdemFazilet, maharet, hüner.Tugend, Geschicklichkeit, Talent.
ErdinçDinç erkek demektir.Ein starker Mann.
ErelKahraman, erkek eli, tez iş gören.Held, männliche Hand, schnell arbeitend.
ErenYetişen, ulaşan, vasıl olan. Cesur, yiğit adam.Jemand, der erreicht, erreicht, erreicht hat. Mutiger, tapferer Mann.
ErginOlgun, gün görmüş, olgunlaşmış kişi.Reif, erfahren, gereifter Mensch.
ErgünSert başlı, oynak, hızlı giden at.Ein Pferd mit hartem Kopf, beweglich, schnell laufend.
ErgünerÇevik, atik, sert başlı erkek.Beweglicher, agiler, harter Kopfmann.
ErhanYiğit, kahraman, hakan, hükümdar.Mutiger, heldenhafter, souveräner, Herrscher.
ErkâmRakamlar manasınadır. Peygamber (s.a.v.)’in büyük sahabilerinden birisidir.Bedeutet Zahlen. Einer der großen Gefährten des Propheten (s.a.v.).
ErkânEsas temeller, ileri gelen kişiler, ulular.Grundlagen, führende Personen, Großartige.
Ermanİstek, arzu, pişman olma.Wunsch, Verlangen, Bedauern.
ErolErkek ol, sözünde dur.Sei ein Mann, halte dein Wort.
ErsinMuradına kavuşsun, her istediği olsun.Möge er seine Wünsche erreichen, möge er alles bekommen, was er will.
ErşanYiğitliğiyle tanınmış erkek.Ein Mann, der für seinen Mut bekannt ist.
ErtanErken, gün doğma zamanı.Früh, Sonnenaufgangszeit.
ErtuğrulDoğru, temiz yürekli insan.Eine aufrichtige, reinherzige Person.
EsatÇok mutlu, hayırlı, saadetli.Sehr glücklich, vorteilhaft, selig.
EşrefŞerefli, nurlu, itibarı çok yüksek olan kişi.Ehrenwert, strahlend, eine Person mit sehr hohem Ansehen.
EthemEksiksiz, noksansız, tam.Vollständig, ohne Mängel, vollständig.
EvrenBüyük yılan, ejderha, ulu, yüce, kâinat, dünya.Große Schlange, Drache, groß, erhaben, Universum, Welt.
EcehanHanların başı.Chef der Khanen.
EcmelEn güzel, en yakışıklı.Schönster, gut aussehendster.
EcvetEn cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.Der großzügigste, der alles ausgibt. Der Beste.
EdeAta, büyük kardeş, ağabey.Ahne, großer Bruder, älterer Bruder.
EdhemKara donlu, yağız at.Schwarzer Reithengst.
EfkenAtıcı, yıkıcı.Werfer, Zerstörer.
EflahTamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.Vollständig gerettet, der am meisten Glück hat.
EkmelEn olgun, mükemmel.Am reifsten, perfekt.
ElvanRenkli, renk renk.Bunt, farbenfroh.
EmcedÇok şerefli, ve haysiyet sahibi.Sehr ehrenwert und würdevoll.
EmirBir kavmin, şehrin başı, reisi.Anführer einer Gemeinde, Chef einer Stadt.
EvranBaht, büyük yılan.Schicksal, große Schlange.
EymenDaha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.Glücklicher, sehr glücklich, segensreich. Die rechte Seite.
EyüpTevbe eden, hatalarına pişman olan.Derjenige, der Buße tut, bereut seine Fehler.
EzrakMavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.Blau, himmelblau. Wie Wasser, rein und rein.
FadılFazilet sahibi, erdemli, üstün, parlak anlamındadırBesitzt Tugend, edel, hervorragend, glänzend.
FahrettinDini büyüğü, övülmeye layık kişi.Großer religiöser, lobenswerter Mensch.
FahriBir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen.Etwas, das ohne Erwartung einer Gegenleistung akzeptiert wird, nur als Quelle des Stolzes und der Ehre.
FaikÜstün, seçkin, yüksek, ileri.Überlegen, ausgezeichnet, hoch, fortgeschritten.
FarisAnlayışlı, herhangi bir konuda yetkili olan.Verständnisvoll, in irgendeinem Bereich kompetent.
FarukAyıran, ayırt eden, doğruyu yanlışı ayıran. Tasavvufta Allah anlamındadır.Derjenige, der trennt, unterscheidet, unterscheidet richtig von falsch. In der Sufi-Tradition bedeutet es Gott.
FatihFetheden.Eroberer.
FaysalKeskin kılıç.Scharfes Schwert.
FazılFazilet sahibi, iyi ahlâklı, üstün, değerli, olgun. İlim ve irfanı yüksek.Besitzer von Tugend, guter Charakter, überlegen, wertvoll, reif. Hohe Wissenschaft und Weisheit.
FehmiZeki, akıllı, anlayışlı; anlayışa mensup.Intelligent, klug, verständnisvoll; verständnisvoll.
FerdaYarın, yarınki gün, ertesi. Gelecek zaman. Kıyamet, mahşer, ahiret.Morgen, morgiger Tag, folgender Tag. Zukünftige Zeit. Tag des Jüngsten Gerichts, Mahşer, Jenseits.
FerdiFertle ilgili, ferde has. Tek başına yapılan, tek şey.Bezieht sich auf das Individuum, ist individuell. Allein gemacht, einzige Sache.
FerhanVücudu etine dolgun, cüsseli ve güzel kişi.Ein Mensch mit einem fleischigen Körper, korpulent und schön.
Ferhatsürur demektir.bedeutet Freude.
FeritTek, eşsiz.Einzigartig, unvergleichlich.
FeridunTek, eşi benzeri olmayan, cevher.Einzigartig, unvergleichlich, Juwel.
FerruhKutlu, uğurlu. Mutlu, sevinçli.Glücklich, glücklich. Glücklich, fröhlich.
FevziKurtuluşa eren, selamette olan, acılardan kurtulup muratlara eren.Derjenige, der gerettet wurde, der in Sicherheit ist, der von Leiden befreit wurde und seine Wünsche erreicht hat.
FeyyazÇok feyizli, bol verimli.Sehr fruchtbar, sehr produktiv.
FeyzullahAllah’ın bereketi.Allahs Segen.
FikretDüşünme, düşünmek, Fikir, maksat, niyet.Denken, Denken, Idee, Zweck, Absicht.
FikriFikre ati, fikirle ilgili.Bezogen auf das Denken, im Zusammenhang mit der Idee.
FuatKalp, yürek, gönül.Herz, Herz, Seele.
FurkânHakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bir adıdır.Einer der Namen unseres Buches, des Koran, das Wahrheit von Falschheit, Richtig von Falsch unterscheidet.
Fazlıİyilik, fazilet, erdem, lütuf.Güte, Tugend, Anstand, Gnade.
Fâlihİsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.Derjenige, der sein Ziel erreicht, erfolgreich ist. Bauer.
FarisYiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.Mutig, tapfer, Reiter, Pferdezüchter.
FasihGüzel, düzgün ve açık konuşan.Schön, klar und ausdrucksstark sprechend.
FatinZeki, anlayışlı.Klug, verständnisvoll.
FazullahAllahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli.Die Gnade Allahs. Überragend und wertvoll.
FedaKurban olma, gözden çıkarma.Opferbereitschaft, Aufopferung.
FedaiCanını esirgemeyen, can vermeye hazır.Derjenige, der sein Leben nicht schont, bereit ist, sein Leben zu geben.
FeramuzŞanlı, şerefli, ün kazanmış.Glanzvoll, ehrenhaft, berühmt.
FeramuşHatırdan çıkan, unutulan.Vergessen, aus dem Gedächtnis verschwunden.
FerhanSevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.Fröhlich, froh, erfrischt, lebhaft, zufrieden.
FermanEmir. Padişahların tarafından verilen emir.Befehl. Befehle, die von Sultanen gegeben werden.
FerruhUğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.Glücklich, gesegnet, strahlendes Gesicht, hell.
FuzuliFazla, anlamsız, yersiz.Überflüssig, bedeutungslos, unangebracht.
GaffarÇok bağışlayan, merhamet eden, affeden.Sehr vergebend, barmherzig, vergebend.
Gazanferİri aslan, mecazen yiğit, cesur, yürekli, kahraman kişi.Großer Löwe, im übertragenen Sinne mutig, tapfer, herzhaft, heldenhaft.
GencerYeni, taze, körpe kişi, yiğit.Neu, frisch, junge Person, mutig.
GökalpGöklerin yiğidi, bahadır anlamındadır.Der Held des Himmels, tapfer.
GökbenUzak, sema, gökle ilgili.Fern, himmlisch, in Bezug auf den Himmel.
GökmenMavi gözlü, sarışın kimse.Blauäugige, blonde Person.
GönençRefah hali, mutluluk anlamındadır.Wohlstand, Glück.
Görkemİhtişam, gösteriş.Pracht, Prunk.
GülhanGül gibi sevilen, beğenilen hakan.Ein geliebter, geschätzter Herrscher wie eine Rose.
GültekinGüvenilir, herkese hayrı dokunan demektir.Vertrauenswürdig, für alle nützlich.
GünayGüneşin devri, güneş görünen yer.Die Umlaufbahn der Sonne, der Ort, wo die Sonne erscheint.
GünerGünün erken zamanı.Der frühe Teil des Tages.
Göngörİyi günler yaşa anlamındadır.Lebe glückliche Tage.
GürdalGelişmiş dal, yaprağı meyvesi çok bol olan.Entwickelter Zweig, dessen Blätter und Früchte sehr reichlich sind.
GürhanHanlar hanı anlamındadır.Der Han der Hans.
GürkanBol kanlı, yiğit, kahraman.Mit viel Blut, mutig, heldenhaft.
GürolDaima bol, verimli olan.Immer reichlich, produktiv.
GürselGür olan, bol bulunan.Reichlich vorhanden.
Güvenİtimat, emniyet.Vertrauen, Sicherheit.
GüvenalpGüvenilecek, yiğit.Vertrauenswürdiger, tapferer Mann.
GaziSavaştan sağ dönen.Derjenige, der vom Krieg lebend zurückkehrt.
GevheriPırlanta gibi temiz insan.Ein Mensch, sauber wie ein Diamant.
GıyasYardım eden.Helfer.
GirayKırım hanı.Krim-Khan.
GürbüzToplu, güçlü dinç erkek.Kompakt, stark, kräftiger Mann.
HabibSevgili, dost, sevilen.Geliebter, Freund, geliebt.
HâdiHidayet eden, doğru yolu gösteren, muradına erdiren Cenab-ı Allah anlamındadır.Derjenige, der zur Rechtleitung führt, den richtigen Weg zeigt, denjenigen, der sein Ziel erreicht, Allah.
HafızKoruyan ve esirgeyen Allah’ın isimlerinden biridir.Einer der Namen Allahs, der Beschützer und Barmherzige.
HakanTürk imparatorlarına verilen bir unvandır.Ein Titel, der türkischen Kaisern verliehen wurde.
HakkıHak ile alakalı, doğruluk ve irfan sahibi.Mit der Wahrheit verbunden, Besitzer von Wahrhaftigkeit und Weisheit.
HaldunYaşlanıp ihtiyarlamayanlar, devamlılar. Korkusuz, cesur.Diejenigen, die nicht altern und alt werden, ständig. Furchtlos, mutig.
HalitSürekli, daimaKontinuierlich, ständig.
HalilDost, samimi, hakiki dost.Freund, aufrichtig, wahrer Freund.
HalimUysal, yumuşak huylu.Gelassen, mild.
HâlisKarışmamış, karışıksız, saf, hilesiz.Unvermischt, rein, aufrichtig, ohne Betrug.
HalukGüzel ahlâklı, herkesle iyi geçinen, iyi huylu.Mit gutem Charakter, der gut mit jedem auskommt, gutmütig.
HamdiAllah’a şükreden, hamdeden.Derjenige, der Allah dankt, lobt.
HamiHimaye eden, koruyan, koruyucu.Der Beschützer, Beschützer.
HamitHamd eden.Der Lobende.
HamzaHeybetli, azametli demektir. Peygamber (s.a.v.)’in Uhud Savaşı’nda şehit olan amcasının ismidir.Majestätisch, mächtig. Es ist der Name des Onkels des Propheten (s.a.v.), der in der Schlacht von Uhud ein Märtyrer wurde.
Harunİnatçı, huysuz, yürümeyen.Stur, mürrisch, unbeweglich.
HasanGüzellik, iyilik, hoşluk.Schönheit, Güte, Annehmlichkeit.
HaşimEzen, parçalayan, kıran, mahir, süt sağan.Der Zermalmer, Zertrümmerer, Brecher, Experte, Melker.
HaşmetAlçak gönüllülük, nezaket, kibarlık ve cömertlik anlamına gelir.Demut, Höflichkeit, Eleganz und Großzügigkeit.
HayatiHayatla ilgili, hayata ait.Mit dem Leben verbunden, zum Leben gehörig.
HaydarAslan. Çok cesur, yiğit bir kimse. Hz. Ali (k.v.)’ye verilen bir lakaptır.Löwe. Eine sehr mutige, heldenhafte Person. Es ist ein Spitzname, der Hz. Ali (k.v.) gegeben wurde.
HazarBarış hali.Friedenszustand.
HıfzıMuhafaza eden, ezberleyen, unutmayan.Bewahrender, Auswendiglernender, Nichtvergessender.
HikmetYüksek bilgi, felsefe, sebep, Allah’ın hikmeti.Hochwissen, Philosophie, Grund, Weisheit Gottes.
HilmiSabırlı, sakin, yumuşak huylu.Geduldig, ruhig, sanftmütig.
HimmetGayret etmek, çalışma, çabalama.Sich anstrengen, arbeiten, kämpfen.
Hulkiİyi ahlâklı, iyi huylu, yaradılışına uygun.Gut charakterisiert, gut gelaunt, entsprechend seiner Natur.
HulusiHalis, saf, samimi, içi temiz, candan.Reine, aufrichtige, innere saubere, herzliche Person.
HurşitGüneş, hür, şemsiye.Sonne, frei, Sonnenschirm.
HümaSaadet, kutluluk.Glück, Segen.
HürkanÖzgür kandan, özgür soydan gelen.Von freiem Blut, von freier Abstammung.
HüsamettinDinin keskin kılıcı demektir.Das scharfe Schwert der Religion.
HüseyinHz. Ali’nin oğlu, Resulü Ekrem (s.a.v.)’in torunudur. 2.Küçük, güzel sevgili.Der Sohn von Hz. Ali, Enkel des Gesandten Gottes (s.a.v.). 2.Klein, schöner Liebhaber.
Hüsnüİyilik, kemal sahibi, eksiksiz anlamındadır.Gütig, vollkommen, ohne Mängel.
HüsrevHükümdar, şah.Herrscher, Schah.
HabbabSeven, sevgili, dost.Liebender, Geliebter, Freund.
HabilYumuşak ve temiz huylu.Sanft und reinherzig.
HacibKapıcı, kapıcı başı.Türsteher, Oberster Türsteher.
HafiGüler yüzlü, çok ikramcı, gizli.Freundlich, sehr gastfreundlich, versteckt.
HafidTorunEnkel.
HakemHüküm veren.Derjenige, der ein Urteil fällt.
HakiHikaye eden, anlatan.Derjenige, der Geschichten erzählt, erzählt.
HamdullahAllahü teâlâya hamd eden.Derjenige, der Allah dankt.
HammâdÇok hamd eden, çok dua eden.Derjenige, der viel Dank ausdrückt, viel betet.
Hanefiİstikamet üzere olan.Derjenige, der auf dem richtigen Weg ist.
HaniYumuşaklık ve vakar sahibi.Besitzer von Sanftmut und Würde.
HasekiHükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.Die Person, die den Diensten der Herrscher gewidmet ist.
HasibiCömert, hayırhah.Großzügig, wohlwollend.
HasinKuvvetli, sağlam, muhafaza eden.Stark, robust, bewahrend.
HâtemMühür, üstü mühürlü yüzük, en son.Siegel, besiegelte Ringe, die letzten.
HattâbÇok güzel konuşan ve nasihat eden.Derjenige, der sehr gut spricht und berät.
HatipHitabeden, güzel söz söyleyen.Derjenige, der spricht, der schön spricht.
HayaliHayal eden.Der Träumer.
HaşimEzen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.Der Zermalmer, Zertrümmerer. Respekt und Gastfreundschaft zeigend.
Hazımİhtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.Vorsichtig, klug, wachsam, verdauungsfähig.
HızırYeşil.Grün.
HicabiMahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.Schüchtern, schüchtern, schüchtern, anständig, gut erzogen, anständig, keusch.
HimmetLütfeden, gayret eden.Gnädig, fleißig.
HişamHaya eden, utanan.Derjenige, der sich schämt, sich schämt.
HudBüyük, çok hürmet eden.Groß, sehr respektvoll.
HuzeyfeKüçük testici, çömlekçi çırağı.Kleiner Töpfer, Töpferlehrling.
HüccetSenet, vesika, delil.Zertifikat, Dokument, Beweis.
HüdâvendigârHükümdar, sultan, âmir, hâkim.Herrscher, Sultan, Kommandant, Richter.
HüdayiHüdânın kulu.Knecht von Hüdâ.
HümayunMübarek, mutlu, padişaha olan.Gesegnet, glücklich, zum Sultan gehörend.
HüsameddinDinin keskin kılıcı.Das scharfe Schwert der Religion.
IlgınKumlu toprakta yetişen çit bitkisi.Strauch, der in sandigem Boden wächst.
IşınerIşıklı erkek, aydınlık.Lichterfüllter Mann, hell.
ItriItra mensup, ıtır gibi kokan demektir.Zugehörig zum Duft, duftend wie ein Duft.
İbrahimHakların babası anlamına gelir. Bu isim oğlu İsmail’i Allah yolunda kurban etmekle imtihan olunmuş, Kur’an-ı Kerim’de 69 yerde adı geçen büyük Peygamberlerden birinin adıdır.Vater der Rechte. Dieser Name ist der Name eines der großen Propheten, dessen Name 69 Mal im Heiligen Koran erwähnt wird und der geprüft wurde, seinen Sohn Ismail für Gott zu opfern.
İdrisİlim ve fende ileri seviyede olan demektir. Bu isim Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçen ve Hz. Adem (a.s.)’in çocuklarından olan bir Peygamberin adıdır.Fortgeschritten in Wissen und Wissenschaft. Dieser Name ist der Name eines Propheten, der einer der Kinder von Hz. Adam (a.s.) ist und zweimal im Heiligen Koran erwähnt wird.
İhsanİyilik etmek, bağışlamak, cömertlik yapmak.Gutes tun, vergeben, großzügig sein.
İkbalBaht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi, arzu, istek, mutlu, dinç.Glück, Erfolg, Wunsch, Wunsch, glücklich, lebhaft.
İlbeyBir ülkenin beyi.Bey eines Landes.
İlhamiKalbine ilahi düşünce doğan, ilham sahibi.Derjenige, dem göttliche Inspiration in sein Herz gegeben wird, inspiriert.
İlhanMoğol hükümdarlarına verilen isim.Name, der den mongolischen Herrschern gegeben wurde.
İlkayAyın ilk günlerindeki hali.Der Zustand des Mondes in den ersten Tagen.
İlkerİlk erkek çocuk.Erstgeborener Sohn.
İlyasKur’an-ı Kerim’de üç yerde adı geçen Peygamberin ismidir.Der Name eines Propheten, der dreimal im Heiligen Koran erwähnt wird.
İrfanZihin olgunluğu, bilme, anlama. Kültür.Reife des Geistes, Wissen, Verstehen. Kultur.
İsmailSevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in ceddidir. İbrahim (a.s.)’in oğludur.Er ist der Vorfahre unseres geliebten Propheten (s.a.v.). Er ist der Sohn von İbrahim (a.s.).
İsmetAhlâk ve namus ölçülerine riayet etme, haramdan ve kötülükten çekinme.Das Einhalten von ethischen und moralischen Maßstäben, die Abscheu vor Verbotenem und Bösem.
İzzettinKudret ve dinin kıymeti anlamında kullanılır.Wird im Sinne von Macht und dem Wert der Religion verwendet.
İzzetYücelik, ululuk, üstünlük, şeref, itibar.Erhabenheit, Größe, Überlegenheit, Ehre, Ansehen.
İhvanSadık, samimi, candan dost.Treuer, herzlicher, aufrichtiger Freund.
İkrimeKerem sahibi, cömert.Großzügig.
KadirGüçlü, kudretli. Allah’ın isimlerindendir. Her şeye gücü yeten manasındadır.Stark, mächtig. Es ist einer der Namen Allahs. Es bedeutet, dass er die Macht über alles hat.
KadricanDeğerli can, itibarlı ruh demektir.Wertvolles Leben, ehrenvolle Seele.
KağanHakan, imparator.Kaiser.
KamberSadık, hizmetkar.Treu, Diener.
KâmilOlgun, eksiksiz, tam, mükemmel.Reif, vollständig, ganz, perfekt.
KarahanKarahan Devletinin kurucusunun adıdır. Esmer padişah ve hükümdar demektir.Der Name des Gründers des Karahan-Staats. Es bedeutet dunkler Kaiser und Herrscher.
KayaalpKaya gibi sert ve sağlam, yiğit.Hart und stark wie ein Fels, mutig.
KâzımÖfkesini yenen, meydana vurmayan.Jemand, der seinen Ärger beherrscht, der ihn nicht zeigt.
KemâlOlgun, kusursuz, tam ve eksiksiz olma.Reif, makellos, vollständig und perfekt.
KemalettinDinin kemali demektir.Die Vollkommenheit des Glaubens.
KenanFilistin topraklarına verilen addır.Der Name, der dem Land Palästina gegeben wurde.
KeramiCömert, eli açık, soyu temiz kişi.Großzügig, offenherzig, reinrassig.
KeremŞeref, ulu, asalet, cömertlik, yardımsever, güzel işler.Ehre, Erhabenheit, Adel, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, gute Taten.
KerimKerem sahibi, büyük, ulu, ihsan edici, cömert.Großzügig, groß, erhaben, spendabel, großzügig.
KorayAteş renginde ay.Feuerfarbener Mond.
KorkutAteş gibi han, kor gibi hükümdar.Feuerartiger Herrscher, Glut-artiger Herrscher.
KöksalSağlamdaş, iyice yerleş anlamındadır.Es bedeutet fest gegründet, gut etabliert.
KubatHantal, battal.Klumpig, riesig.
KubilayCengiz’den sonra Moğol İmparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhurlarından birinin adıdır.Der Name eines der berühmtesten großen Kagan, die nach Dschingis Khan auf den Thron des Mongolischen Reiches stiegen.
KutbettinDinin kutbu demektir.Der Pol des Glaubens.
KürşadYiğit, alp. Canlı, çevik, semiz, şişman, gürbüz.Mutig, lebendig, flink, fett, stark.
KabilKabul eden, önde olan.Akzeptierend, führend.
KademAyak, adım.Fuß, Schritt.
KadıHüküm, karar ve hakimlik.Urteil, Entscheidung und Gerichtsbarkeit.
KalenderDünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.Der Derwisch, der sich von der Welt abwendet und umherwandert.
Kamranİsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.Wer seine Wünsche erfüllt hat, glücklich, gesegnet.
KasımTaksim eden, bahşeden.Der Verteiler, der Gebende.
KeleşGüzel yakışıklı, bahadır.Schön, gut aussehend, mutig.
KerametKerem, ihsan, evliyada görülen harika.Großzügigkeit, Großmut, ein Wunder, das bei Heiligen gesehen wird.
KeramiSoylu, şerefli.Adelig, ehrenhaft.
KeremşahÇok cömert, çok eli açık, çok soylu.Sehr großzügig, sehr spendabel, sehr adelig.
KeşşafKeşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.Der Entdecker, der Geheimnisse löst, der Verborgenes offenbart.
KuddusiMukaddes, ulvi, pak.Heilig, erhaben, rein.
LamihHz.Nuh’un erkek kardeşinin ismidir. Parıldayan demektir.Der Name des Bruders von Noah. Es bedeutet leuchtend.
LatifMülayim, yumuşak, nazik, güzel, şirin, aynı zamanda Cenab-ı Hakk (c.c.)’ın sıfatlarındandır.Weich, sanft, freundlich, schön, süß, es ist auch einer der Attribute von Gott.
LeventBoyu posu yerinde, güçlü, kuvvetli ve güzel kimse, çevik, hareketli.Groß und kräftig, stark und schön, wendig, beweglich.
LütfullahAllah’ın lütfu, ihsanı demektir.Die Gnade, die Güte Allahs.
Lütfiİyi muamele eden, hoş güzellik sahibi, iyilik seven.Freundlich, schön, freundlich, liebt Güte.
MaadŞerefli, şanlı.Ehrenwert, glorreich.
MahirElinden iyi iş gelen, ustalık ve beceriklilikle yapan, hünerli.Effizient, handwerklich und fähig, geschickt.
MahmutÖvülmüş, övülmeye lâyık.Gelobt, lobenswert.
MahzunKederli, tasalı, kaygılı, dertli.Traurig, besorgt, ängstlich, traurig.
MaksudKastedilen istek, arzu, gaye demektir.Die beabsichtigte Anfrage, Wunsch, Ziel.
MansurAllah’ın yardımıyla üstün gelen, muzaffer olan.Der mit der Hilfe Allahs überlegene, siegreiche.
MazharSahip, nail olma, şereflenme.Besitzer, Empfänger, geehrt.
MehmetTürkçe’de Peygamberimiz’in meşhur olmuş şeklidir.Die bekannte Form unseres Propheten im Türkischen.
MelihGüzel, sevimli, şirin, tatlı, yakışıklı.Schön, liebenswert, süß, lecker, gut aussehend.
MelikşahHer iki kelime de hükümdar anlamına gelir.Beide Wörter bedeuten Herrscher.
MemduhMethedilmiş, övülmüş.Gelobt, gelobt.
MertSözünün eri, mert, cesur.Wortwörtlich, mutig, mutig.
MesutBahtiyar, mutlu.Glücklich, glücklich.
MeteTarihte büyük Türk-Hun İmparatorunun adıdır.Der Name des großen Türk-Hun-Kaisers in der Geschichte.
MetinSağlam ve dayanıklı, özü ve sözü doğru.Stark und langlebig, ehrlich und wahrheitsgetreu.
MevlütBirisinin doğması, yeni doğmuş çocuk manaları vardır.Die Geburt von jemandem, neugeborenes Kind hat Bedeutungen.
MithatMethedilme.Gelobt.
MuammerÖmür süren, çok yaşamış, bahtlı kişi.Lang lebend, sehr gelebt, glückliche Person.
MuaviyeHz. Peygamberimiz’in sahabelerindendir.Er ist einer der Gefährten unseres Propheten.
MuhammedÇok övülmüş, birçok güzel huylara sahip.Viel gelobt, mit vielen guten Eigenschaften.
MuharremHicri yılın ilk ayı. Haram edilmiş, yasaklanmış.Der erste Monat des islamischen Jahres.
Muhsinİhsan eden, iyilik, hayır sever.Der Wohltäter, der das Gute, die Wohltätigkeit liebt.
MuhyiddinDine maddi manevi hayat veren, dirilten, canlandıran, can veren, ruh veren.Derjenige, der dem Glauben materielles und spirituelles Leben gibt, der belebt, belebt, Leben gibt, Seele gibt.
MukadderAllah (C.C.) hükmü, alın yazısı, takdir edilmiş.Allahs Urteil, Schicksal, vorherbestimmt.
MuratMaksat, arzu, istek, ulaşılmak istenilen şey.Absicht, Wunsch, Wunsch, das zu erreichende Ding.
MusaVasiyet edilmiş, tavsiye olunmuş.Empfohlen, empfohlen.
MustafaSeçkin, seçilmiş. Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesidir.Ausgezeichnet, ausgewählt. Einer der Namen unseres Propheten.
MuzafferZafer kazanmış, başarıya ulaşmış, yenmiş.Siegreich, erfolgreich, siegreich.
Müfidİfade eden, meramını güzel anlatan, manalı, faydalı.Ausdrucksstark, der seine Absicht gut versteht, bedeutungsvoll, nützlich.
Müjdatİyi müjdeli haberler.Gute Nachrichten.
MümtazMeziyetleriyle başkalarından ayrılan, seçkin, seçilmiş.Unterscheidet sich von anderen durch seine Verdienste, ausgezeichnet, ausgewählt.
MünirParlak, ışık saçan.Hell, strahlend.
MestanMest olmuş, bayılmış.Bewusstlos, ohnmächtig geworden.
MirAmir, kumandan, bey, vali, hükümdar.Amir, Kommandant, Bey, Gouverneur, Herrscher.
MiraçMerdiven, yükselen, yükseklere çıkan .Leiter, steigend, aufsteigend.
MirkelamKibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.Elegant Sprecher, angenehme Konversation, Gesprächsmann.
MirzaHükümdar soyundan gelen, beyzade.Abstammend von einem Herrscher, Prinz.
MisbahLambaLampe.
MuazSığınan, korunan, sarılan.Der Zufluchtsuchende, der Beschützte, der Sich Anklammernde.
MuhtarSeçilmiş, seçkin.Ausgewählt, ausgezeichnet.
MuhteremSaygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.Respektabel, geehrt, wertvoll, ehrenhaft.
MuhteşemGöz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.Von überwältigender Größe oder Schönheit.
Muktediİktida eden, tâbi olan, uyan.Der Follower, der Anhänger, der Erwachte.
Muktedirİktidarlı, gücü yeten.Mächtig, fähig.
Muktefiİktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.Der zufriedene, derjenige, der folgt, derjenige, der als Beispiel nimmt, derjenige, der jemandem folgt.
MuslihIslah eden, düzelten.Der Reformator, der Korrektor.
MutahharTemizlenmiş, mübarek.Gereinigt, heilig.
MutasımGünahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.Derjenige, der vor Sünde zurückschreckt, derjenige, der mit der Hand hält, derjenige, der festhält.
MuteberKadri bilinen, kıymeti takdir edilen.Der Wertvolle, der Geschätzte.
MutemedKendisine itimat edilen, güvenilen.Der Vertraute.
MuttalibTalep eden, isteyen.Der Anfragende, der Wünschende.
MükerremŞerefli, muhterem, hürmete erişmiş.Ehrenwert, geehrt, geehrt.
MürenAkarsu, nehir, ırmak.Fluss, Fluss, Strom.
Müşirİşaret eden, yol gösteren, mareşal.Der Hinweisende, der Führer, der Marschall.
MüzdadArtmış, çoğalmış, uzun.Vergrößert, vermehrt, lang.
NabiHaberci, haber getiren.Bote, Bote.
NaciKurtulan, selamete erişen. Cennetlik.Der Gerettete, der Erlöste. Paradiesbewohner.
NadiNida eden, haykıran, çağıran.Der Rufende, der Schreiende, der Rufende.
NadirAz bulunan.Selten.
NafizNüfuz eden, işleyen, delip geçen. Tesir eden, sözü geçen.Der Penetrant, der Arbeiter, der Durchbohrer. Einflussreicher, respektierter.
NahidArslan, zühre, yıldız.Löwe, Venus, Stern.
Nahilİnce, zayıfDünn, schwach.
NailEmeline erişen, gayesine ulaşan, başaran, yetişen, erişen.Derjenige, der sein Ziel erreicht, derjenige, der sein Ziel erreicht, der Erfolgreiche, der Erreichte, der Erreichende.
NaimNimet, saadet, bolluk içinde yaşama. Cennetin bir bölümü.Segen, Glück, Leben in Fülle. Ein Teil des Paradieses.
NamıkYazıcı, katip.Schriftsteller, Schreiber.
NasrullahAllah’ın nusreti, yardımı.Die Hilfe Allahs.
NazımDüzenleyen, tanzim eden.Der Organisator, der Arrangierer.
NazifTemiz, pak.Sauber, rein.
NazmiTertipli, düzenli.Geordnet, organisiert.
NecatKurtuluş, selamet.Rettung, Sicherheit.
NecatiKurtulmuş, selamete ermiş kişi.Geretteter, gesicherter Mensch.
NecdetHamaset, kahramanlık, yiğitlik.Heldentum, Heldentum, Mut.
NecibNecabet sahibi, asil, soylu. Temiz, saf.Edel, edel. Rein, rein.
NecmettinDinin parlak kişisi.Die strahlende Person des Glaubens.
NedimSohbet arkadaşı, dost.Gesprächspartner, Freund.
NejatAslı nijaddır. Soy, nesil manasındadır.Der Ursprung ist Nijad. Es bedeutet Linie, Generation.
NesimHafif hafif rüzgar, esinti.Leichte Brise, Hauch.
NeşetSadık, şenlik, sevinç, keyif.Loyal, Feier, Freude, Freude.
NevzatYeni doğmuş çocuk, yeni doğan.Neugeborenes, neugeboren.
NihatTabiat, huy, karakter, yaratılış.Natur, Temperament, Charakter, Schöpfung.
NiyaziCenab-ı Hakk’a yalvaran, niyaz eden.Derjenige, der Gott anfleht, derjenige, der fleht.
NizamettinDinin düzeni demektir.Die Ordnung des Glaubens.
NumanKan demektir.Blut
NurettinDin nuru, aydınlığı, parlak ışığı.Das Licht der Religion, Helligkeit, helles Licht.
NurullahAllah’ın nuru, yarattığı kişi.Das Licht Allahs, die von ihm geschaffene Person.
NusretYardım, ilahi yardım, üstünlük, zafer.Hilfe, göttliche Hilfe, Überlegenheit, Sieg.
OğuzMübarek, saf ve iyi yaradılışlı.Gesegnet, rein und gut erschaffen.
OğuzhanOğuzların hükümdarı.Herrscher der Oğuz.
OkanAnlama, öğrenme, anlayışlı.Verstehen, Lernen, Verständnis.
OktayÇok hiddetli, kızgın, sinirli.Sehr wütend, verärgert, aufgebracht.
OnurŞeref, haysiyet, vakar.Ehre, Würde, Würde.
OrhanOsmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’in oğlu ve ikinci padişahtır.Sohn von Osman Gazi, dem Gründer des Osmanischen Reiches, und der zweite Sultan.
OsmanEjderha demektir. Hz. Peygamberimiz’in damadının adıdır. Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.Bedeutet Drache. Es ist der Name des Schwiegersohns des Propheten Mohammed. Er ist einer der zehn Gefährten, die mit dem Paradies angekündigt wurden.
OzanŞairDichter.
ÖmerMamur etme manasındadır. Dört halifeden ikincisinin adıdır.Es bedeutet, gedeihen zu lassen. Es ist der Name des zweiten der vier Kalifen.
Önderİdare eden kimse, lider.Eine führende Person, ein Anführer.
ÖzcanSamimi, içten demektir.Aufrichtig, ehrlich.
ÖzdenSamimi, asil, akraba.Aufrichtig, nobel, verwandt.
ÖzerÖzü er olan, erkek, yiğit.Derjenige, dessen Wesen männlich ist, ein Mann, ein tapferer Mann.
ÖzgürRahat hareket eden, köle olmayan.Frei agierend, nicht versklavt.
ÖzhanPadişah soyundan gelen, özü hükümdar olan.Derjenige, der von königlicher Abstammung kommt, dessen Wesen ein Herrscher ist.
ÖzkanSoylu kişinin kanı demektir.Das Blut einer edlen Person.
PayidarKişiliği sağlam, muhkem ve sabit demektir.Eine Person mit starker, robuster und beständiger Persönlichkeit.
PertevSıçrama, hız.Sprung, Geschwindigkeit.
PerverTerbiye eden, yetiştiren.Derjenige, der erzieht, erzieht.
PeyamiBilgi veren, toplayan.Derjenige, der Informationen gibt, sammelt.
RaciYalvaran, niyaz eden, ümitli demektir.Derjenige, der fleht, bettelt, hoffnungsvoll ist.
RafetAcımak, yüce anlamında.Mit Bedauern, erhaben.
RahimAllah’ın 99 isminden biri. Koruyan, muhafaza eden, rahmet, merhamet eden anlamındadır.Einer von Allahs 99 Namen. Der Beschützer, Bewahrer, Barmherzige, Barmherzige.
RahmiŞefkat eden, rahmete mensup, acıyan, koruyan.Derjenige, der Barmherzigkeit zeigt, gehört zur Barmherzigkeit, derjenige, der Mitleid hat, beschützt.
RaifMerhametli, gönlü yufka, yumuşak demektir.Barmherzig, sanftmütig, weich.
RakıpGözeten, bekleyen.Derjenige, der wacht, wartet.
RamazanOn bir ayın sultanı olan Ramazan ayı. Genelde bu ayda doğanlara bu isim konulur.Der Monat Ramadan, der Sultan der elf Monate. Normalerweise wird dieser Name denjenigen gegeben, die in diesem Monat geboren werden.
RamizAllah’a kullukta kusur etmeyen, itaatli boyun eğici kul.Derjenige, der in der Anbetung von Allah keine Fehler macht, gehorsamer, unterwürfiger Diener.
RasimRessam, resim çizen, yapan.Maler, jemand, der malt, macht.
RaşitOlgun, ergin. Doğru yolda olan, Hak dini, Müslümanlığı kabun eden.Reif, volljährig. Derjenige, der auf dem richtigen Weg ist, der die wahre Religion, den Islam, akzeptiert.
RaufMerhamet eden, esirgeyen.Derjenige, der Barmherzigkeit zeigt, erbarmt sich.
RecaiDua ve yalvarmaya, ümide dair demektir.Bezogen auf Gebet und Flehen, Hoffnung.
RecepHicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki.Der siebte der islamischen Mondmonate, der erste der drei Monate.
RefikYol arkadaşı, yoldaş. Ortak.Reisebegleiter, Gefährte. Partner.
RehaBolluk, genişlik, zenginlik.Fülle, Breite, Reichtum.
Remziİşaret demektir.Es bedeutet Zeichen.
ResûlAllah’ın elçisi, Peygamber.Allahs Botschafter, Prophet.
ReşatDoğru yolda, hak yolunda yürüme.Auf dem richtigen Weg, auf dem Weg der Wahrheit zu gehen.
RıdvanRazı gelme, boyun eğme.Zustimmung, Unterwerfung.
Rıfatİtibar, yüksek mertebe.Respekt, hoher Rang.
RıfkıHalim, selim kişi.Sanftmütige, intakte Person.
RızaHoşnutluk, razılık. Kadere boyun eğme.Zufriedenheit, Zustimmung. Sich dem Schicksal zu beugen.
RüçhanÜstünlükÜberlegenheit.
RükneddinDinin ileri geleni demektir.Der bedeutende Teil der Religion.
RüştüRüştüne ermiş, olgun.Erwachsen, reif.
RefahBolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.Fülle, Komfort, Befreiung von allen Schwierigkeiten.
RefetAcıyan, merhamet eden.Derjenige, der Mitleid hat, Barmherzigkeit zeigt.
ReisBaş, başkan.Kopf, Anführer.
ResülYeni bir kitap ile gönderilen peygamber.Der Prophet, der mit einem neuen Buch gesandt wurde.
RifatYükseklik, yücelik, büyük rütbe.Höhe, Erhabenheit, hoher Rang.
RüçhanÜstün olan.Der Überlegene.
SabriAcelesiz, acıya ve zorluğa katlanan.Geduldig, derjenige, der Schmerz und Schwierigkeiten aushält.
SacidSecde eden, itaat eden.Derjenige, der sich verbeugt, gehorcht.
SadberkKatmerli yüz, yapraklı gül.Vielschichtiges Gesicht, Blattrose.
SadettinDini uğurlu ve kutlu kılan.Derjenige, der die Religion glücklich und gesegnet macht.
SadıkTek, dürüstEinzigartig, ehrlich.
SadiTalihli, uğurlu demektir.Glücklich, glücklich.
SadriGöğüsle ilgili, göğse ait.Mit der Brust verbunden, gehört zur Brust.
SadullahAllah’ın mübarek ve talihli kulu.Der gesegnete und glückliche Diener Allahs.
SafaÜzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat, huzur, iç ferahlığı. Saflık, berraklık. Mekke’de mübarek tepenin adı.Frei von Trauer und Sorge, sorgenfrei, entspannt, friedlich, inneres Glück. Reinheit, Klarheit. Der Name eines gesegneten Hügels in Mekka.
SaffetSafilik, berraklık.Reinheit, Klarheit.
SaidYukarı çıkan, çıkıcı, yükselici. Mübarek, kutlu, uğurlu.Derjenige, der aufsteigt, aufsteigt, aufsteigt. Gesegnet, glücklich, glücklich.
SaimOruç tutan kimse, oruçlu.Jemand, der fastet, Fastender.
SâkıpDelen, kayan yıldız. Çok parlak.Durchbohrend, Sternschnuppe. Sehr hell.
SalihYarar, yakışır, elverişli. Salâhiyeti bulunan, yetkili.Nützlich, angemessen, geeignet. Derjenige, der die Berechtigung hat, autorisiert ist.
SalimHasta ve sakat olmayan. Ayıpsız, kusursuz, noksansız.Derjenige, der nicht krank oder behindert ist. Fehlerlos, perfekt, makellos.
SamedEzeli, ebedi, yüce olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, mutlak malik bulunan. Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Abdussamed olarak kullanılması uygundur.Ewig, ewig, erhaben, derjenige, der niemanden braucht, der absolute Besitzer. Es ist eines der Attribute Allahs. Es ist angemessen, es als Abdussamed zu verwenden.
Samiİşiten, duyan, inleyen.Derjenige, der hört, hört, stöhnt.
SamihCömert, mert, eli açık.Großzügig, mutig, offenherzig.
SamimBir şeyin merkezi, içi, asli kısmı.Das Zentrum, das Innere, der grundlegende Teil von etwas.
SavaşMücadele, uğraşma.Kampf, Bemühung.
SeçkinGüzide, seçici.Ausgezeichnet, selektiv.
SedatDoğruluk, hak.Wahrheit, Recht.
SeferYolculuk, seyahat.Reise, Reise.
SelahattinDinin rahatlığı, iyiliği, düzgünlüğü.Die Bequemlichkeit, Güte, Rechtschaffenheit der Religion.
SelamiBarış, huzur.Frieden, Ruhe.
SelçukSel gibi akan, hızlı, akıcı.Fließt wie eine Flut, schnell, flüssig.
SelimKusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru.Derjenige, der keine Fehler, keine Mängel hat, stark, korrekt.
SemihBaş kumandan, başbuğ.Oberbefehlshaber, Chef.
SerbülentYüce, baş, yüksek demektir.Höchste, oberste, hohe.
SergenBüyük dolap, raf.Großer Schrank, Regal.
SerhatHudut, sınır.Grenze, Grenze.
SermetEbedilik, sonsuzluk.Ewigkeit, Unendlichkeit.
SertaçBaşa konan taç.Eine Krone, die auf den Kopf gesetzt wird.
ServerÖnde giden, baş, reis.Derjenige, der vorausgeht, der Kopf, der Anführer.
SettarAllah (C.C.)’ın sıfatlarındandır. Setreden, örten.Eines der Attribute Allahs. Derjenige, der bedeckt, versteckt.
SeyfettinDinin askeri, kılıcı.Der Soldat, das Schwert der Religion.
SeyfiKılıçla ilgili, kılıç şeklinde.Im Zusammenhang mit dem Schwert, in Form eines Schwertes.
SeyfullahAllah’ın askeri ve kılıcı.Der Soldat und das Schwert Allahs.
Seyyitİleri gelen, efendi, baş, reis.Der Vorsitzende, der Meister, der Kopf, der Anführer.
SıdkıDoğru söz söyleyen, kalbi temiz olan, kamil ve tam olan kişi.Derjenige, der die Wahrheit spricht, der ein reines Herz hat, der vollkommene und vollkommene Mensch.
SırrıGizliliğe dikkat eden kişi.Jemand, der die Geheimhaltung respektiert.
SinanMızrak, süngü vb. silahların sivri ucu.Die spitze Spitze von Waffen wie Speer, Bajonett usw.
SuatMübarek, uğur getiren.Gesegnet, bringt Glück.
SubhiSabah erken kalkan kişi.Jemand, der früh am Morgen aufsteht.
SudiFaydalı, yararlı.Nützlich, vorteilhaft.
SururiSevinçli, neşeli.Glücklich, fröhlich.
SüheylKolay, uygun ve semanın güney tarafında Yemen’den daha iyi görülen yıldız.Einfach, passend und der Stern, der besser von der südlichen Seite des Himmels und von Jemen aus sichtbar ist.
Süleymanİsrailoğulları peygamberlerindendir.Einer der Propheten der Israeliten.
ŞabanHicri ayların sekizincisi, mübarek ayların ikincisidir.Der achte der Hijri-Monate, der zweite der gesegneten Monate.
ŞadanKeyifli, mutlu, neşeli.Fröhlich, glücklich, fröhlich.
ŞahapAlev, ateş parçası. Kayan yıldız.Flamme, Stück Feuer. Sternschnuppe.
ŞahinDoğana benzeyen fakat ondan daha küçük olan bir cins yırtıcı kuş.Eine Art Raubvogel, ähnlich dem Falken, aber kleiner.
ŞahsuvarSüvarilerin başı, usta ve ünlü binici.Chef der Reiter, Experte und berühmter Reiter.
ŞakirŞükredenDankbarer.
ŞamilÇok şeye birden örtü olan, kaplayan, içine alan.Derjenige, der viele Dinge auf einmal bedeckt, bedeckt, einschließt.
ŞayanUygun, yakışır, münasip.Geeignet, passend, angemessen.
ŞefikŞefkatliBarmherziger.
ŞemsiGüneşle ilgili, güneşe ait.Im Zusammenhang mit der Sonne, gehört zur Sonne.
ŞenerŞen, mutlu erkek.Glücklicher, fröhlicher Mann.
ŞenolSevinçli, mutlu ol.Fröhlich, glücklich sein.
ŞerafettinDinin şerefli kişisi.Der ehrenwerte Mensch der Religion.
ŞerefYücelik, ululuk, izzet, seçkinlik.Großartigkeit, Majestät, Würde, Auszeichnung.
ŞerifŞeref sahibi. Kutlu, mübarek, mukaddes.Ehrenwert. Gesegnet, gesegnet, heilig.
ŞevketAzamet, büyüklük, ululuk.Majestät, Größe, Erhabenheit.
ŞevkiArzulu, istekli, şevkli.Leidenschaftlich, eifrig, begeistert.
ŞinasiTanımakla ilgili, tanım.Im Zusammenhang mit dem Kennenlernen, Erkennen.
ŞükrüAllah’ın nimetlerine karşı memnunluk gösteren, şükreden.Jemand, der seine Dankbarkeit für die Gaben Allahs zeigt, dankbar ist.
ŞahinalpŞahin gibi yiğit.Mutig wie ein Falke.
ŞahsüvarUsta binici, çok iyi ata binen.Experte Reiter, sehr guter Reiter.
ŞâfiŞefaat eden, şifa veren.Derjenige, der Fürsprache hält
ŞehleventUzun boylu, yakışıklı genç.Langer, attraktiver junger Mann.
ŞemsiGüneş gibi parlayan.Leuchtend wie die Sonne.
ŞeybanSaçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.Grauhaarig, alt, älter.
ŞihabCesur, parlak yıldız, kıvılcım.Mutig, heller Stern, Funke.
ŞihabeddinDinin parlak yaldızı.Der glänzende Lack der Religion.
ŞirAslanLöwe
TaceddinDinin sevilen, itibarlı kişisi.Der geliebte, angesehene Mensch der Religion.
TahirTemiz, pak.Rein, unschuldig.
TahsinGüzel bulma, beğenme. Hayran olma.Schön finden, schätzen. Bewunderung.
TaibTövbe eden, günahlarından pişman olan.Reuig, bereut seine Sünden.
TalatYüz, surat, çehre, güzellik.Gesicht, Aussehen, Schönheit.
TalayDeniz, nehir, çok fazla anlamına gelir.Meer, Fluss, bedeutet viel.
TalhaCennetle müjdelenen on sahabiden birinin adıdır.Name eines der zehn Gefährten, die mit dem Paradies angekündigt wurden.
TalipKısmet, kader, baht.Schicksal, Schicksal, Glück.
TamerHer yönüyle noksansız erkek.Ein Mann, der in jeder Hinsicht perfekt ist.
TanerCanlı, şafak gibi aydınlık erkek.Lebendiger, heller Mann wie die Morgendämmerung.
TanjuÇinlilerin Türk İmparatorlarına verdikleri ad.Name, den die Chinesen den türkischen Kaisern gaben.
TarıkSabah yıldızı, zühre, venüs.Morgenstern, Venus.
TarkanDerbeder, perişan.Heruntergekommen, miserabel.
TaşkınTaşmış, coşkun.Überlaufend, leidenschaftlich.
TayfunBüyük okyanus. Çin denizinde görülen şiddetli kasırga.Großer Ozean. Ein heftiger Wirbelsturm, der im chinesischen Meer gesehen wird.
TayyarUçan, uçucu alet.Fliegen, fliegendes Gerät.
TekinBoş, ıssız. Şehzade, prens, bey. Zararsız, kötülüğü dokunmayan.Leer, verlassen. Prinz, Fürst, Bey. Harmlos, macht keinen Schaden.
TekinalpHayırlı, yiğit.Wohltätig, mutig.
TemelAsıl, esas.Grundlegend, essentiell.
TeomanOğuz Han’ın babasının adıdır.Name des Vaters von Oğuz Han.
TevfikCenab-ı Hakk’ın kuluna yardım etmesi.Allahs Hilfe für seinen Diener.
TevhidAllah’ın birliğine inanma.Glaube an die Einheit Allahs.
TezcanCanı telaşlı, tez olan.Besorgt, hastig.
TezelBecerikli, çabuk iş gören.Geschickt, schnell bei der Arbeit.
TınasToplanmış ot yığını.Haufen gesammeltes Gras.
TimurDemirEisen
TolgaDemir harp başlığıEisenkriegshelm.
TolunayAyın on dördüncü günü, dolunay.Vollmond am vierzehnten Tag.
TufanHz.Nuh zamanında Allah’ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği, bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur.Regen, der während der Zeit von Prophet Noah geschickt wurde, um die Menschen zu bestrafen, die sich der Bosheit verschrieben haben und die ganze Welt mit Wasser bedeckt haben.
Tugayİki alaydan oluşan askeri birlik.Militäreinheit bestehend aus zwei Regimentern.
TuğrulAk doğan, çakır doğan.Weißer Falke, hellblauer Falke.
TuğtekinBiricik, güvenilir, zararsız, uğurlu demektir.Einzigartig, zuverlässig, harmlos, glückverheißend.
TuhfeHoşa giden, güzel şey anlamındadır.Es bedeutet angenehm, schön.
TunahanGörkemli, ihtişamlı hükümdar.Prächtiger, prächtiger Herrscher.
TunçDayanıklı sağlam. Maden, bronz, pirinç.Beständig, stark. Metall, Bronze, Messing.
TunçerTunç gibi sağlam.Stark wie Bronze.
TuranEski insanlara göre Türk ülkesi. Cesur, atılgan.Nach alten Menschen ist es das türkische Land. Mutig, proaktiv.
TurgayÇayır kuşu.Wiesen Vogel.
TurgutOturulacak yer, belde, mesken.Ort zum Sitzen, Stadt, Wohnort.
TümerMükemmel, tam erkek.Perfekter, voller Mann.
TürkayAydınlık Türk.Leuchtender Türke.
TürkeşOğuz yazıtlarında adı geçen bir kahraman.Ein Held, der in Oğuz Inschriften erwähnt wird.
TürkerTürk yiğit demektir.Es bedeutet türkischer Held.
UfukDüz arazide veya açık denizde gök ile yerin birleştiği yer.Der Ort, an dem Himmel und Erde in einer flachen Landschaft oder auf offenem Meer zusammentreffen.
Uğurİyilik getirdiğine inanılan şey. Hayır, bereket, iyilik.Es wird angenommen, dass es Gutes bringt. Glück, Segen, Güte.
UkbeAshabın en mümtaz simalarından birinin adı.Der Name einer der hervorragendsten Persönlichkeiten der Gefährten.
UlviYüksek, yüce.Hoch, erhaben.
UmurMühim işler manasındadır.Es bedeutet wichtige Angelegenheiten.
Umuralpİşbilir, görgülü, terbiyeli, yiğitKenntnisreich, kultiviert, höflich, mutig.
UmutUmulan şey, ümit.Die erwartete Sache, Hoffnung.
UsameBir sahabe adıdır. Bir aslan cinsi adıdır.Der Name eines Gefährten. Es ist der Name einer Löwenart.
UtkuZorlu işlerden sonra ulaşılan mutlu sonuç, zafer.Glückliches Ende nach schwierigen Aufgaben, Sieg.
ÜlgenYüksek, yüce, ulu demektir.Es bedeutet hoch, großartig, groß.
ÜlkerBoğa burcunda yedi yıldızdan meydana gelen yıldız kümesi.Sternencluster bestehend aus sieben Sternen im Stierzeichen.
ÜmitBazı şeylerin olması konusunda beslenen his.Das Gefühl, dass bestimmte Dinge passieren werden.
ÜnalÜnle ilgili.Bezieht sich auf Ruhm.
ÜzeyirKur’an-ı Kerim’de ismi bulunan büyük zatlardandır.Einer der großen Persönlichkeiten, deren Name im Heiligen Koran gefunden wird.
VahâÇölde su çıkan yeşil alan.Grüner Bereich, in dem Wasser in der Wüste erscheint.
VahdetBirlik, teklik. Allah’ın birliği.Einheit, Einheit. Einheit Gottes.
VahidBir, tek.Eins, einzeln.
ValidBaba manasına gelir.Es bedeutet Vater.
Vecdiİlahi aşka dalan, kendinden geçen.In göttliche Liebe vertieft, entrückt.
VedatDostluk, sevgi, sevme.Freundschaft, Liebe, Liebe.
VefaSevgi ve dostluğu sürdürme.Liebe und Freundschaft aufrechterhalten.
VefikKafa dengi, aynı fikirde.Gleichgesinnt, gleichgesinnt.
VehbiAllah’ın ihsanı sonucu olan, Allah’ın bağışı.Das Ergebnis von Gottes Gnade, Gottes Geschenk.
VeliÇocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan. Allah’ın sevgili kulu, ermiş, evliya.Verantwortlich für die Pflege und Verwaltung des Kindes. Gott liebt seinen Diener, Heiliger, Heiliger.
VeyselKurtçuk, kurt manası.Es bedeutet Wurm, Wolf.
VeysiFakir kişi anlamına gelir.Es bedeutet arme Person.
VolkanYanardağVulkan.
YağızYiğit manasına gelir.Es bedeutet mutig.
YahyaBir peygamber ismidir.Der Name eines Propheten.
YalçınSarp, sert, düz olmayan yer.Steil, hart, uneben.
YalgınSerap, alev.Mirage, Flamme.
YamanŞiddetli, cesur.Heftig, mutig.
YasinKur’an-ı Kerim’de 36. surenin adıdır.Der Name der 36. Sure im Koran.
YaşarDoğan çocuğun ölmemesi için konulan isim.Name, der gegeben wird, damit das neugeborene Kind nicht stirbt.
YavuzYaman, güçlü, sert, şiddetli.Robust, stark, hart, gewaltig.
YektaEşsiz, benzersiz.Einzigartig, einzigartig.
YenerZorlukların üstesinden gelebilen.Kann Schwierigkeiten überwinden.
YetkinGereken olgunlukta, kamil, mükemmel, becerikli.Reif genug, perfekt, kompetent, geschickt.
YıldırımŞiddetli, süratli, çabuk.Heftig, schnell, schnell.
YılmazYılmayan, korkmayan, ürkmeyen.Unerschrocken, furchtlos, unerschrocken.
YiğitCesur, kahraman, mert.Mutig, heldenhaft, tapfer.
YunusBir peygamber adıdır.Der Name eines Propheten.
YusufYakub (a.s.)’ın peygamber olan oğludur.Sohn von Jakob (a.s.), der ein Prophet war.
YüceYüksek, ulu, büyük.Hoch, groß, groß.
YücelYüce olma hali.Sein hoch.
YükselManevi alanda yüce ol demektir.Es bedeutet geistig hoch zu sein.
YümniBereketli, uğurlu, bunlarla alakalı kişi.Fruchtbar, glücklich, personenbezogen.
ZaferDüşmana galip gelme, yenme manasındadır.Es bedeutet, den Feind zu besiegen, zu gewinnen.
ZâhitDinin emirlerine çok bağlı kimse.Eine Person, die sehr an die Gebote der Religion gebunden ist.
ZekeriyyâKur’an’da geçen bir peygamber ismidir. Erkek kişi manasındadır.Der Name eines Propheten im Koran. Es bedeutet männliche Person.
ZeydArtma manasındadır.Es bedeutet zu erhöhen.
ZihnîAnlayışlı ve zeki.Verständnis und klug.
ZiyâdBolluk ve fazlalık. Sahabe-i kiramda bu isim çokça mevcuttur.Fülle und Überfluss. Dieser Name ist sehr häufig bei den Gefährten des Propheten.
ZülfikârHz.Ali’nin kılıcının ismidir.Der Name des Schwertes von Hz.Ali.
ZâfirZafer kazanan, üstün gelen.Siegreich, überlegen.
ZamirYürek, iç, vicdan.Herz, Inneres, Gewissen.
ZekaiÇabuk anlayışlı, keskin zekalı.Schnell verständig, scharfsinnig.
ZeynelSüslüGeschmückt.
ZiverSüs, ziynet ehli.Expertin für Dekoration, Dekoration.
ZiyaIşık, aydınlık, nur.Licht, Helligkeit, Glanz.
ZiyadFazlalık, çokluk, bolluk.Mehr, Vielzahl, Überfluss.
ZübeyrAkıllıIntelligent.

Wie verbreitet sind türkische Jungennamen in Deutschland?

In Deutschland leben viele Menschen mit türkischen Wurzeln und die türkische Gemeinschaft bildet die größte Migrantengruppe in Deutschland. Aus diesem Grund sind türkische Jungennamen in Deutschland weit verbreitet. Vor allem in Städten und Regionen mit einem hohen Anteil an türkischstämmigen Einwohnern sind diese Namen besonders präsent.

Da viele Familien ihre kulturellen und traditionellen Werte bewahren möchten, entscheiden sie sich häufig dafür, ihren Kindern türkische Vornamen zu geben. In einigen Fällen wählen Eltern auch Namen, die sowohl in der türkischen als auch in der deutschen Kultur geläufig sind, um eine Brücke zwischen beiden Kulturen zu schlagen.

Allerdings ist zu beachten, dass die Beliebtheit türkischer Jungennamen in Deutschland regional unterschiedlich sein kann und auch von aktuellen Namenstrends beeinflusst wird. Insgesamt sind türkische Jungennamen in Deutschland aufgrund der großen türkischen Gemeinde jedoch weit verbreitet und tragen zur kulturellen Vielfalt des Landes bei.

Wie wichtig sind Kindernamen für Türken?

Kindernamen sind für Türken sehr wichtig, da sie nicht nur die Identität und Persönlichkeit des Kindes widerspiegeln, sondern auch die kulturellen, religiösen und familiären Werte, die in der türkischen Gesellschaft hochgehalten werden. Namen sind ein wesentlicher Bestandteil der türkischen Kultur und werden oft sorgfältig ausgewählt, um bestimmte Bedeutungen, Eigenschaften oder Beziehungen zu repräsentieren.

Bei der Wahl eines Namens für ein türkisches Kind spielen unter anderem folgende Faktoren eine Rolle:

  • Religion: Die Religion, insbesondere der Islam, spielt in der türkischen Kultur eine wichtige Rolle. Viele türkische Eltern wählen daher Namen, die religiöse Bedeutungen haben oder auf wichtige islamische Persönlichkeiten zurückgehen.
  • Familientraditionen: In vielen türkischen Familien werden bestimmte Namen von Generation zu Generation weitergegeben, um die Verbundenheit mit der Familie und die Wahrung von Traditionen zu betonen.
  • Bedeutung: Türkische Namen haben oft eine tiefe Bedeutungen, die Charaktereigenschaften, Schönheit oder Stärke widerspiegeln können. Eltern wählen oft Namen, die eine positive Bedeutung haben und die sie als repräsentativ für ihr Kind ansehen.
  • Ästhetik: Der Klang und die Ästhetik eines Namens sind ebenfalls wichtig. Türkische Eltern suchen oft nach Namen, die melodisch klingen und gut zu den Nachnamen passen.
  • Einzigartigkeit: Einige türkische Eltern wünschen sich für ihr Kind einen einzigartigen oder seltenen Namen, um sich von anderen abzuheben und ihre Individualität zu betonen.
Die Einzigartigkeit türkischer Jungennamen

Türkische Jungennamen sowie Mädchennamen zeichnen sich häufig durch die Verwendung der Silben „ay“ (Mond) oder „gül“ (Rose) aus. Darüber hinaus finden sich in der Türkei oft Sonderzeichen in Namen, wie zum Beispiel die Akzente ş, ğ und ç. In Deutschland sind solche Akzente eher selten, weshalb die Namen hier meist ohne Akzent geschrieben werden. Du hast die Wahl, ob du den Namen durch den Akzent einen besonderen Charme verleihen oder das Sonderzeichen auslassen möchtest. Beide Varianten sind möglich, aber bedenke, dass die Schreibweise ohne Akzent in Deutschland leichter verständlich ist, da derartige Sonderzeichen im Deutschen unüblich sind.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal türkischer Namen ist die Verwendung von Umlauten wie „ö“ oder „ü“. Diese Besonderheit verleiht den Namen in Deutschland eine ungewöhnliche Note.

Türkische Vor- und Familiennamen gehören in Deutschland zu den am weitesten verbreiteten ausländischen Namen. Dies ist auf die große Zahl türkischer Familien zurückzuführen, die seit der Zuwanderung türkischer Gastarbeiter in den 1960er bis 1980er Jahren in Deutschland leben.